Home » Photos » Salman & Shahrukh at Yash Chopra’s last darshan
salman at yash raj darshan picture 1

Salman & Shahrukh at Yash Chopra’s last darshan