Home » Photos » Salman,Kareena,Priyanka,Amitabh & Katy at IPL 2012 opening ceremony

Salman,Kareena,Priyanka,Amitabh & Katy at IPL 2012 opening ceremony